ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฟิสิกส์รังสี ฟิสิกส์ของรังสีวินิจฉัย ผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต อันตรายจากรังสีและการป้องกัน  การแปลผลสภาพทางรังสีทั้ง ปกติและพยาธิสภาพของสุนัข แมว และสัตว์ใหญ่เทคนิคพิเศษในการวินิจฉัยโรคทางรังสีวิทยา ความรู้เบื้องต้นทางรังสีบำบัดและการใช้ภาพวินิจฉัยอื่นๆ