ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไปใช้ป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น หม้อน้ำ ภาชนะรับ ความดัน ที่อับอากาศ งานเชื่อม งานก่อสร้าง เครน ปั้นจั่น นั่งร้าน งานบนที่สูง ฝุ่นระเบิด การตรวจสอบอาคาร การขออนุญาตทำงานที่เสี่ยงอันตราย และการตัดแยกพลังงาน

Knowledge of engineering for protection hazards and accidents in the factory, boiler, pressure vessel, confined space, welding, construction, crane, hoist, scaffolding, working at heights, material handling, dust explosion, building inspection, asking for permission to work in high risk and lock out tag out.