วิชา : เทคนิคการลดทอนสัญญาณรบกวนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า สายเคเบิลและการคับปลิง ระบบกราว์ด การทำให้สมดุลและการกรองสัญญาณ การชิลด์ แหล่งกำเนิดสัญญาณรบกวนภายใน สัญญาณรบกวนในอุปกรณ์แอคทิฟ ระบบกราวด์ของวงจรดิจิทัล
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Electromagnetic compatibility, cables and coupling, grounding, balancing and filtering, shielding, intrinsic noise sources, active device noise, digital circuit ground