คณะทันตแพทยแพทย์ จะต้องสองขึ้นคลินิกในรายวิชานี้  ปีการศึกษาหน้า 2565  ยังไม่ลงทะเบียน ชื่อนักศึกษา

ซึ่งรหัสนักศึกษาจะเป็น 2564 รายวิชา 561531 จำนวน 62 คน

คณะจะเปิดคลินิก 2 พค ต้องเปิดคลินิกก่อน จึงจะสอบ pretest


นักศึกษาจะรหัส 60 ค่ะ

รบกวนช่วย enroll นักศึกษาเข้าด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ