รบกวนดำเนินการ ดังนี้

1. นำรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา BS912111 :: หลักการบัญชีขั้นกลาง ปีการศึกษา 2565 (Sec. 1,3,5) เข้าระบบให้ด้วยนะคะ โดยแยกรายชื่อเป็น sec (แต่เขาจะทำข้อสอบชุดเดียวกันนะคะ) ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบค่ะ

2. Set adminเป็นอาจารย์ 3 คน ตามอีเมลนี้ค่ะ

1. piyadao@kku.ac.th

2. suparja@kku.ac.th

3. sirsut@kku.ac.th