บทนำเกี่ยวกับกีฏวิทยา แมลงวันดา ปึ่ง แมลงวันทรายและยุง เหลือบ แมลงวัน แมลงวันบอท มิเอซิสและแมลงวันเหลือง หมัด เหา เรือด และมวน เห็บ ไรและขี้เรื้อน การควบคุมและรักษาปรสิตภายนอกในสัตว์เลี้ยง วิทยาสัตว์เซลล์เดียว บทนำเกี่ยวกับวิทยาสัตว์เซลล์เดียว
แฟลกเจลเลตในเลือด จัยอะเดีย ฮีสโตโมนาส ทรัยโคโมนาส และอะมีบา โรคบิด คริปโตสปอริเดียม และท็อกโซพลาสมา ซาร์โคซิสติส เฮปปาโตซูน พลาสโมเดียม ฮีโมโปรเตียส และลิวโคซัยโตซูน บาบีเซียและไทเลอเรีย ซิลิเอต และริกเก็ตเซีย