คอร์สนี้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนที่จำเป็นต่อการใช้ปฏิบัติงานในคลินิกสุขภาพเด็กดี (well baby clinic) 
All rights reserved to infectious disease unit, department of Pediatrics, Khon Kaen University.