ใช้เพื่อการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการวิทยาศาสตร์ เลขที่ตำแหน่ง 3734 สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์