ศูนย์ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2562 ภายใต้การกำกับของ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และดำเนินการโดย สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีหน้าที่จัดการอบรมและคัดเลือกนักเรียนผู้แทนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Earth Science Olympiad, IESO)

พื้นที่รับผิดชอบ (20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
[10 จังหวัด] เลย, กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, มหาสารคาม, สกลนคร, หนองคาย, อุดรธานี, ร้อยเอ็ด, หนองบัวลําภู, บึงกาฬ,
[6 จังหวัด] นครพนม, มุกดาหาร, ยโสธร, ศรีสะเกษ, อํานาจเจริญ, อุบลราชธานี
[4 จังหวัด] ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์


ระบบนี้ ตั้งขึ้นเพื่อจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ค่ายที่ 1 จำนวน 50 คน