ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานกับวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (CORRELATION OF BASIC MEDICAL SCIENCES AND CLINICAL MEDICAL SCIENCES)