ข้อสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ Khon Kaen University English Proficiency Test
สอบวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 รอบเช้า
ระบบจะเปิดให้ทำข้อสอบแบ่งเป็นช่วงเวลาตามที่ได้ส่งข้อมูลไปทาง email