วิชานี้ศึกษาลักษณะเฉพาะของผลึกและแลตทิซผลึก แลตทิซแบบสองมิติ แลตทิซแบบสามมิติ ระนาบผลึก รูปแบบการสมมาตร ทฤษฎีกลุ่มจุด แลตทิซส่วนกลับ การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ในโครงสร้างผลึก