การจัดการเลี้ยงดูม้า โรคและปัญหาที่เกิดขึ้นในม้า การตรวจวินิจฉัยและการป้องกันโรค และเวชศาสตร์กีฬาขี่ม้า การจัดการเคสด้วยการใช้ปัญหาเป็นตัวตั้ง