บทนำเกี่ยวกับกีฎวิทยา แมลงวันดำ ปึ่ง แมลงวันทรายและยุง เหลือบและแมลงวัน แมลงวันบอท มิเอซิสและแมลงวันเหลือง หมัด เหา เรือดและมวน เห็บ ไรและขี้เรื้อน บทนำเกี่ยวกับวิทยาสัตว์เซลล์เดียวแฟลกเจลเลตในเลือด จัยอะเดีย ฮีสโตโมนาส ทรัยโคโมนาสและอะมีบา โรคบิด คริปโตสปอริเดียมและท็อกโซพลาสมา ซาร์โคซิสติส เฮปปาโตซูน พลาสโมเดียม ฮีโมโปรเตียสและลิวโคซัยโตซูน บาบีเซียและไทเลอเรีย ซิลิเอตและริกเก็ตเซีย การเก็บตัวอย่างทางปรสิต