อันนี้เป็น Account ของ อาจาร์ยครับผม ไม่ใข่ของนักศึก๋ษา

 ชื่อ Email  (nateta๑kku.ac.th)  เป็น  ชื่อเก่าครับ 

ส่วน  ชื่อ LikeandSubscribe  เป็นชื่อที่ผมสร้าง post ใน youtube แล้วมันมาเปลี่ยนชื่อของผมโดยบังเอิญครับ

สอบอังคารเช้าแล้วครับผม ต้องได้รีบ Post ข้อสอบ


อภิโชค ตั้งตระการ

ฟิสิกส์