ผู้ที่ลงทะเบียนวิชา 300305/SC002005 หากเข้ารายวิชาไม่ได้ นักศึกษาสามารถเข้ารายวิชาได้ด้วยตนเอง โดยไปที่เมนู Search Course -> ค้นหารหัสรายวิชา -> คลิกปุ่ม Enrol me