การสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ
Khon Kaen University English Proficiency Test
สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สอบวันที่ 19 ธันวาคม 2564 
(รอบเช้า) 09.00 - 11.30 น. และ (รอบบ่าย) 13.00 - 15.30 น.
ระบบจะเปิดให้ทำข้อสอบแบ่งเป็นช่วงเวลา ตามที่ได้ส่งข้อมูลไปทาง Email